Od 2019 roku można odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku. Zmiany w prawie, które niedawno weszły w życie, sprawiły, że montaż paneli fotowoltaicznych stał się jeszcze bardziej opłacalny. Przedstawiamy poniżej co możemy dzięki temu rozwiązaniu zyskać.

Odlicz inwestycję w fotowoltaikę od podstawy opodatkowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne będą mogły odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na ogniwa fotowoltaiczne razem z osprzętem oraz na ich montaż. Odliczenie nie powinno jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne, podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Co zyskasz dzięki uldze podatkowej na fotowoltaikę?

Budowa własnej elektrowni słonecznej stała się w ostatnich latach bardzo dobrą, bezpieczną i stabilną inwestycją. Fotowoltaika pozwala skutecznie zredukować koszty zakupu energii do domu. Nie tylko można uniezależnić się od podwyżek cen prądu, ale też zamienić energię elektryczną na cieplną przy pomocy odpowiednich grzałek lub pomp ciepła. Ponadto oddawana nadwyżka energii wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną w lecie lub w ciągu dnia może zostać odebrana w nocy albo w zimie z zastosowaniem tzw. systemu opustów. Ulga podatkowa na fotowoltaikę obowiązująca od 2019 roku to kolejne udogodnienie dla inwestorów. Możliwe odliczenie pozwoli na spore oszczędności i da szansę na przeznaczenie środków na wybrany cel.

Program dofinansowania i ulg podatkowych na fotowoltaikę

Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych rząd planuje wydać aż 103 mld zł. Łączny koszt inwestycji związanych z fotowoltaiką i termomodernizacją ma wynieść 132,8 mld zł. Jest to zakładana suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów. Co ważne, finansowanie w formie dotacji ma wynieść w sumie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji waha się od 40 do 90 procent kosztów kwalifikowanych, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę – co można odliczyć ?

Zgodnie z nową ustawą odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Ponadto od podatku nie można odliczać wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów i odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zmiany w prawie zachęcają do zainwestowania w fotowoltaikę. Panele słoneczne stały się jeszcze korzystniejsze finansowo, sprzyjając oszczędnościom w kolejnej sferze. Państwo wspiera ekologiczne wybory, a oprócz ulg podatkowych można liczyć również na atrakcyjne dofinansowanie znacznie zmniejszające koszt zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.

Infolinia: tel. 882 282 532

Dział sprzedaży: tel. 726 023 147

Dział techniczny: tel. 882 282 537

e-mail: biuro@grupaekosystemy.pl

Fotowoltaika Warszawa, Siedlce, Ciechanów, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Sochaczew, Wołomin. Panele fotowoltaiczne mazowieckie.

FOTOWOLTAIKA

Prześlij sms na numer +48 882 282 532 z hasłem „WYCENA” otrzymasz bezpłatną kalkulację
instalacji fotowoltaicznej z montażem.


GRUPA EKO SYSTEMY

Sprzedaż
tel. 726 023 147

Serwis
tel . 882 282 537
biuro@grupaekosystemy.pl


LEASING DLA FIRM

Uruchomiliśmy bardzo korzystny leasing dla firm na fotowoltaikę
Po 5-7 latach sprzęt jest własnością firmy.

Nasze realizacje

Innowacyjne technologie

Ekologia, a ekonomia …

Nasza wspólna przyszłość nierozerwalnie związana jest ekologią. Wiemy też, że ekologię można skutecznie połączyć z ekonomią …

Dowiedz się więcej …

Profesjonalizm i doświadczenie

Pozyskane referencje …

Referencje otrzymane naszych klientów, są poświadczeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez naszą firmę …

Dowiedz się więcej …