Mój Prąd dotacja do fotowoltaiki – 5000 PLN  Wszystkie instalacje wykonywane przez naszą firmę, spełniają wymogi programu, przygotowujemy pełną dokumentację do złożenia wniosku. Szybki Szybki kontakt: tel. +48 882282532

Mój prąd dotacja do instalacji fotowoltaicznych

Poniżej szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

e-mail:  biuro@grupaekosystemy.pl

Szybki kontakt: tel. 882 282 532

Dział sprzedaży: tel. 726 023 147

Dział techniczny: tel. 882 282 537

Panele polikrystaliczne

generujące 80% sprzedaży wszystkich paneli na rynku. Zbudowane z wielu kryształów krzemu, przez to jego powierzchnia jest niejednorodna. Proces produkcji jest mniej skomplikowany niż w orzypadku paneli monokrystalicznych z zatem rozwiązanie jest tańsze przez co bardziej dostępne. Sprawnośc paneli polikrystalicznych waha się w przedziale 12-14%. Oznacza to, że promieniowanie słoneczne jest w takim właśnie procencie konwertiowane na energię elektryczną. Sprawność ma znaczenie jedynie w przypadku ograniczonej powierzchnii przeznaczonej do montażu odności się bowiem do paramatru jakim jest 1m2. Dobierając instalację kierujemy się przede wszystkim mocą panela I liczbą paneli wykorzystanych w instalacji.

Rynek cały czas się rozwija a więc również producenci starają się produkowac panele o jak największej mocy. Najbardziej popularne na rynku jeszcze rok temu panele o mocy 250Wp praktycznie nie są już obecnie proponowane klientom. Najczęściej występująca mocą panali polikrystalicznych jest moc 265Wp, można jednak już znaleźć panele monokrystaliczne o mocy 270 czy nawet 280 Wp.

Panele monokrystaliczne

uznawane za sprawniejsze niż panele polikrystaliczne. Producenci deklarują sprawności w przedziale 14-18% ale wciąż musimy pamiętać, że sprawnośc ta odnosi się do powierzchni panela a nie jego możliwości konwersji promieniowanie słonecznego na energię eleketryczną. Panele momokrystaliczne produkowane są z monolitycznego krzemu, formowanego w procesie produkcji w cienki walec a następnie ciętego na płytki o grubości około 3 mm. Proces produkcji jest bardziej skomplikowany I kosztowniejszy stąd też I cena rynkowa jest wyższa. Przy tym procesie produkcji, dzięki bardziej uporządkowanej strukturze krzemu udaje się uzyskać większą sprawność czyli po prostu większy stosunek mocy panela do jego powierzchni. Wykorzystywane panele monokrystaliczne mają moc 290-300 Wp ale można spotkać panele o mocy znacznie powyżej 300Wp. Ich cena jest jednak często ponad dwukrotnie wyższa aniżeli paneli o mocy do 300 Wp.

Inwerter

Urządzenie odpowiedzialne za zamianę prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczna na prąd zmienny. Dodatkowo Inwerter zarządza i optymalizuje pracę instalacji.
Posiadamy w ofercie zarówno inwertery jedno jak i trójfazowe, o małych mocach stosowanych w domowych instalacjach jak również o dużych mocach, wykorzystywanych w dużych instalacjach przemysłowych.

Panele w ofercie GES:

Inwertery w ofercie GES: