Mój Prąd dotacja do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła.  Wszystkie instalacje wykonywane przez naszą firmę, spełniają wymogi programu, przygotowujemy pełną dokumentację do złożenia wniosku. Szybki Szybki kontakt: tel. +48 882282532

Mój prąd dotacja do instalacji fotowoltaicznych pomp ciepła magazynów energii

Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych m.in. z programu Mój Prąd, programu Czyste Powietrze, programów organizowanych przez Gminy, z podziałem na:

3.1) Grantobiorców (Wnioskodawców), których mikroinstalacja fotowoltaiczna, została zgłoszona do przyłączenia do dnia 31.03.2022 (w okresie obowiązywania sytemu net metering – rozliczanie ilościowe), ale zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe) – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

3.2) Grantobiorców (Wnioskodawców), których mikroinstalacja fotowoltaiczna, została zgłoszona do przyłączenia od dnia 01.04.2022 (w okresie obwiązywania systemu rozliczeń net-billing – rozliczanie wartościowe); pod warunkiem, zarówno dla ppkt. 3.1) jak i ppkt 3.2) że:

  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  2. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu wskazanego Załączniku nr 3, tabela nr 2.

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  1. 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. 3 000,00 zł (grupa 3.1 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

IV. Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:

 1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;
 2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;
 3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.
 4. Dla wybranych wnioskodawców jest konieczność dołączenia dokumentu potwierdzającego otrzymanie dofinansowania z innych środków publicznych poza programem Mój Prąd: umowa o przyznaniu dofinansowania, decyzja o przyznaniu dofinansowania lub inne dokumenty przewidziane w danym programie.

 

Złożenie wniosku Rozszerzonego – tylko na elementy dodatkowe

Dotyczy tylko dodatkowych elementów tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.(wskazanie nr wniosku podstawowego w naborze piątym (MP5) lub czwartym (MP4))

Wniosek Rozszerzony – informacje.pdf564.51 KB

UWAGA:
Wnioskodawcy, którzy otrzymali już dofinansowanie do mikroinstalacji PV w poprzednich naborach programów Mój Prąd (MP3, MP2 i MP3), programie Czyste Powietrze” czy programach Gminnych i składają wniosek na dofinansowanie do urządzenia dodatkowego składają wniosek „podstawowy” – w GWD w zakładce „Rodzaj wniosku” zaznaczając opcję pierwszą.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

e-mail:  biuro@grupaekosystemy.pl

tel. +48 882 282 537

 

Panele polikrystaliczne

generujące 80% sprzedaży wszystkich paneli na rynku. Zbudowane z wielu kryształów krzemu, przez to jego powierzchnia jest niejednorodna. Proces produkcji jest mniej skomplikowany niż w orzypadku paneli monokrystalicznych z zatem rozwiązanie jest tańsze przez co bardziej dostępne. Sprawnośc paneli polikrystalicznych waha się w przedziale 12-14%. Oznacza to, że promieniowanie słoneczne jest w takim właśnie procencie konwertiowane na energię elektryczną. Sprawność ma znaczenie jedynie w przypadku ograniczonej powierzchnii przeznaczonej do montażu odności się bowiem do paramatru jakim jest 1m2. Dobierając instalację kierujemy się przede wszystkim mocą panela I liczbą paneli wykorzystanych w instalacji.

Rynek cały czas się rozwija a więc również producenci starają się produkowac panele o jak największej mocy. Najbardziej popularne na rynku jeszcze rok temu panele o mocy 250Wp praktycznie nie są już obecnie proponowane klientom. Najczęściej występująca mocą panali polikrystalicznych jest moc 265Wp, można jednak już znaleźć panele monokrystaliczne o mocy 270 czy nawet 280 Wp.

Panele monokrystaliczne

uznawane za sprawniejsze niż panele polikrystaliczne. Producenci deklarują sprawności w przedziale 14-18% ale wciąż musimy pamiętać, że sprawnośc ta odnosi się do powierzchni panela a nie jego możliwości konwersji promieniowanie słonecznego na energię eleketryczną. Panele momokrystaliczne produkowane są z monolitycznego krzemu, formowanego w procesie produkcji w cienki walec a następnie ciętego na płytki o grubości około 3 mm. Proces produkcji jest bardziej skomplikowany I kosztowniejszy stąd też I cena rynkowa jest wyższa. Przy tym procesie produkcji, dzięki bardziej uporządkowanej strukturze krzemu udaje się uzyskać większą sprawność czyli po prostu większy stosunek mocy panela do jego powierzchni. Wykorzystywane panele monokrystaliczne mają moc 290-300 Wp ale można spotkać panele o mocy znacznie powyżej 300Wp. Ich cena jest jednak często ponad dwukrotnie wyższa aniżeli paneli o mocy do 300 Wp.

Inwerter

Urządzenie odpowiedzialne za zamianę prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczna na prąd zmienny. Dodatkowo Inwerter zarządza i optymalizuje pracę instalacji.
Posiadamy w ofercie zarówno inwertery jedno jak i trójfazowe, o małych mocach stosowanych w domowych instalacjach jak również o dużych mocach, wykorzystywanych w dużych instalacjach przemysłowych.

Panele w ofercie GES:

Inwertery w ofercie GES: