Kolektory słoneczne, próżniowe typu heat-pipe zbudowany jest z rur próżniowych, w których znajduje się miedziana rurka cieplna przenosząca zebrane ciepło do przepływowego wymiennika ciepła, umieszczonego w ramie zbiorczej. Rura próżniowa wykonana jest jako dwie szklane rury umieszczone jedna w drugiej. Zespolone ze sobą rury tworzą zamkniętą przestrzeń, w której znajduje się próżnia spełniająca funkcję doskonałego izolatora. Środkowa rura szklana pokryta jest od strony zewnętrznej trójwarstwową powłoką absorpcyjną. Rura zewnętrzna zapewnia przenikanie energii promieniowania słonecznego, poprzez próżnię, do absorbera. Dzięki próżni emisja promieniowania cieplnego z nagrzanego absorbera jest znikoma, co ogranicza stratę ciepła do otoczenia. Do wewnętrznej powierzchni rury szklanej pokrytej absorberem przylega aluminiowy radiator. Jego zadaniem jest transport ciepła z powierzchni absorbera do miedzianej rurki ciepłowodu. Miedziana rurka cieplna zakończona kondensatorem przekazuje ciepło z absorbera do systemu solarnego.